Naši dobavljači

POREKLO ŽIVOTINJA

Životinje sa farmi gde se uzgoj i ishrana životinja obavljaju u strogo kontrolisanim uslovima, preduslov su kvalitetnog mesa i proizvoda od mesa. Odabirom ovakvih životinja i tehnologijom proizvodnje, trudimo se da potrošačima predstavimo proizvode sa jasnom razlikom u kvalitetu od one iz masovnog uzgoja i proizvodnje.

Najveći broj naših dobavljača nalazi se u Vojvodini, poznatoj po kvalitetu i tradicionalnom načinu uzgoja životinja, gde sa mnogima imamo otvoren i kvalitetan poslovni odnos, pa i više od toga.

Dobrim kvalitetom sirovina, uz vrhunske tehnološke inovacije, nadaleko smo prepoznatljivi po mesu i proizvodima od mesa. I to ne samo na trpezama Vojvođana, već i mnogo šire… Dokle god seže naša prodajna mreža.

Kvalitet sirovine element je na kome se od osnivanja zasnivala naša proizvodnja

Svinjsko meso

Svinje nabavljamo sa farmi gde se strogo vodi računa o načinu ishrane i zdravstvenom stanju svinja. Cilj nam je vrhunski kvalitet i zadržavanje pravog ukusa svinjskog mesa.

Juneće meso

Junad nabavljamo sa mini farmi i od individualnih uzgajivača sa dugom tradicijom uzgoja i držanja teladi i junadi.

Ovčetina i jagnjetina

Ovce uglavnom nabavljamo od individualnih uzgajivača ovaca i jaganjaca, gde životinje tradicionalno borave na ispaši tokom godine.

Klanje, hlađenje i dalja prerada mesa odvija se u klanici Burjan, u strogo kontrolisanim veterinarsko-sanitarnim uslovima, pod stalnim nadzorom stručnjaka mesare Burjan i Republičke veterinarske inspekcije.